0886 100 570

Вход

Защитен шлем за лице за ресторанти и медицински цели

From 26.00 лв.

  • За използване в производството, в медицината и в ситуации, изискващи повишено ниво на хигиена и защита
  • Отговаря на европейския стандарт за защита на очите EN 166 и на Регламента за личните предпазни средства (ЕС) 2016/425
  • Повдигащ се визьор
  • Всички части на шлема доказано могат да се дезинфекцират многократно
  • Годен за употреба 5 години